Saznaj više ...

 

Kako stranica radi

Cilj stranice Centralna dimenzija kulturnih događaja je pojednostaviti traženje i postavljanje Facebook događaja. Budući da dohvaćamo događaje s Facebook društvene mreže, stranica je osmišljena da radi uz pomoć tvojeg Facebook korisničkog računa. Opcije koje su moguće kada se prijaviš na stranicu sa svojim Facebook korisničkim imenom i lozinkom su dodavanje događaja (svi novo dodani događaji prikazuju se u kategoriji Nedavno dodani događaji), čitanje nedavnih aktivnosti događaja i preporučivanje događaja (nakon preporučivanja događaja, događaj se prikazuje u kategoriji Preporučeni).

Događaji na početnoj stranici podijeljeni su prema danima održavanja događaja, a to su danas, sutra, nadolazeći vikend te preporučeni i nedavno dodani. Radi lakšeg pregledavanja događaji su unutar svakog dana organizirani prema kategorijama Prostor za umjetnike, Kulturni, Nekategorizirani i Višednevni.

Prostor za umjetnike namijenjen je umjetnicima koji žele istaknuti vlastiti Facebook događaj ili događaj na kojemu sudjeluju. U kategoriji Kulturni događaji želimo omogućiti prikaz događaja koji se održavaju u prostorima koji promiču kulturu kroz sve njezine oblike. U kategoriji Nekategorizirani prikazuju se svi nerazvrstani događaji koji ne pripadaju u prve dvije kategorije. Događaji koji traju više od jednog dana prikazuju se u kategoriji Višednevni događaji.

Kako stranica radi

Cilj stranice Centralna dimenzija kulturnih događaja je pojednostaviti traženje i postavljanje Facebook događaja. Budući da dohvaćamo događaje s Facebook društvene mreže, stranica je osmišljena da radi uz pomoć tvojeg Facebook korisničkog računa. Opcije koje su moguće kada se prijaviš na stranicu sa svojim Facebook korisničkim imenom i lozinkom su dodavanje događaja (svi novo dodani događaji prikazuju se u kategoriji Nedavno dodani događaji), čitanje nedavnih aktivnosti događaja i preporučivanje događaja (nakon preporučivanja događaja, događaj se prikazuje u kategoriji Preporučeni).

Događaji na početnoj stranici podijeljeni su prema danima održavanja događaja, a to su danas, sutra, nadolazeći vikend te preporučeni i nedavno dodani. Radi lakšeg pregledavanja događaji su unutar svakog dana organizirani prema kategorijama Prostor za umjetnike, Kulturni, Nekategorizirani i Višednevni.

Prostor za umjetnike namijenjen je umjetnicima koji žele istaknuti vlastiti Facebook događaj ili događaj na kojemu sudjeluju. U kategoriji Kulturni događaji želimo omogućiti prikaz događaja koji se održavaju u prostorima koji promiču kulturu kroz sve njezine oblike. U kategoriji Nekategorizirani prikazuju se svi nerazvrstani događaji koji ne pripadaju u prve dvije kategorije. Događaji koji traju više od jednog dana prikazuju se u kategoriji Višednevni događaji.

© 2017 CDK d.o.o.