Prijavi mjesto

Sheraton Zagreb Hotel

Centralna dimenzija kulturnih događaja dohvaća i kategorizira javne Facebook događaje i mjesta. Facebook nam pruža mogućnost dohvaćanja javnog sadržaja kojega su kreirali njegovi korisnici, te je najjednostavniji način za uklanjanje takvog sadržaja prijava direktno putem Facebook stranice događaja ili mjesta.

Facebook poveznica mjesta: Sheraton Zagreb Hotel

Nakon što je Facebook uklonio sporni sadržaj, možeš popuniti formu za prijavu događaja ili mjesta kako bi ga uklonili sa stranice Centralna dimenzija kulturnih događaja. Ukoliko nemaš mogućnost prijave događaja ili mjesta putem Facebook stranice, a ipak ga želiš prijaviti, popuni formu za prijavu. Svaki zahtjev za uklanjanje događaja ili mjesta moramo detaljno razmotriti, tako da odgovor možeš očekivati u roku od 72 sata od slanja zahtjeva za uklanjanje.

Forma za prijavu mjesta

© 2017 CDK d.o.o.