Naslovna  >  Zagrebačko kazalište mladih  >  The Devil's Garden - 24.1. - ZKM
 
Naslovna  >  Zagrebačko k...  >  The Devil's...

The Devil's Garden - 24.1. - ZKM

24.01.2017.
20:00
 Zagrebačko kazalište mladih

THE DEVIL'S GARDEN
Zagrebački plesni ansambl / Zagreb Dance Company
24.01.2017., 20h, z/k/m, Teslina 7, Zagreb

Autor & koreograf / Concept and Choreography: David Hernandez
u suradnji s / in collaboration with:
Asistent koreografa /Choreographic assistant: Colas Lucot
Plesačice / Dancers: Petra Chelfi, Andreja Jandrić, Martina Nevistić, Filipa Bavčević, Sintija Kučić, Petra Valentić, Kasija Vrbanac
Savjetnica za glazbu / Music advisor: Davorka Begović
Oblikovatelj zvuka / Sound design: Bojan Gagić
Oblikovatelji svjetla / Light design: Bojan Gagić, Saša Bogojević
Scenografkinja / Set design: Zdravka Ivandija Kirigin
Kostimografkinje / Costumes: Ana Fucijaš, Zdravka Ivandija Kirigin
Fotografkinja / Photograper: Jelena Janković
Voditelj proba/Rehearsal director: Ognjen Vučinić
Producentica / Producer: Koraljka Begović
Grafički dizajn / Graphic design: Vladimir Končar
Prijevod / Translation: Mirna Čubranić
Ravnateljica / Company Director: Petra Glad
Produkcija / Production: Zagrebački plesni ansambl / Zagreb Dance Company
Ko-produkcija s / Co-production: Zagrebačko kazalište mladih / Zagreb Youth Theatre
Uz potporu / Supported by: Gradski ured za kulturu, obrazovanje i sport Grada Zagreba, ... Ministarstvo kulture Republike Hrvatske / Zagreb City Office for Culture, Education and Sport; the Ministry of Culture of the Republic of Croatia
Premijera / Opening night: 3. prosinac 2016. u 20 sati, Zagrebačko kazalište mladih (ZKM) / December 3, 2016 at 8 p.m., Zagreb Youth Theatre (ZKM)

********************************************************************

The Devil's Garden

„Kao žena, nemam domovinu. Kao žena, ne želim domovinu. Kao žena, moja domovina cijeli je svijet.“
Virginia Woolf

Devil's Garden otvara prozor u društvo unutar društva – zajednicu žena izvan svakodnevne stvarnosti. U ovom projektu David Hernandez i Petra Glad odlučili su raditi isključivo s izvođačicama i pozabaviti se temom ženske stvarnosti. Kao Amerikanac koji koreografira djelo za hrvatske plesačice, Hernandez se postavio kao svjedok, kao netko izvana tko promatra što se događa, želeći da i publika doživi nešto slično onome što je on doživio gledajući jedan svijet izvan svog vlastitog. Taj svijet zaustavljeno je metaforičko područje između granica muške patrijarhalne stvarnosti našeg svijeta, u kojem se različiti ženski životi ispresijecaju i djeluju jedni na druge. Kako bi stvorio to mjesto, Hernandez je angažirao vizualnu umjetnicu Zdravku Ivandija Kirigin koja je osmislila vrt kao mini-svemir koje izvođačice nastavaju i kojim upravljaju. U stvaranju zvukobraza, Hernandez i Bojan Gagić kreirali su zvučnu instalaciju u kojoj se osjeća prisutnost jednog izvanjskog svijeta i istodobno odjek tog pomalo mističnog prostora. Taj zvukobraz povremeno prekidaju dijelovi Bachova Umijeća fuge, dodatno pojačavajući dojam sjecišta dvaju svjetova i stvarnosti, i time neprestano mijenjajući gledateljev doživljaj. U vrtu svjedočimo svojevrsnom obredu ženskog rada koji je zanimljiv i privlačan, utoliko više što ga promatramo iz položaja stranca, putnika bez karte, posjetitelja koji ne govori jezik tih žena, ali je očaran začudnim događajima na koje nailazi.

//

The Devil's Garden

“As a woman I have no country. As a woman I want no country. As a woman, my country is the whole world.”
Virginia Woolf

In The Devil’s Garden, we open a window on a society within a society- a community of women suspended outside of everyday reality. For this project David Hernandez and Petra Glad decided to work with a cast of women and address the subject of a female reality. As an American man creating a work for Croatian women, Hernandez took the position of a witness, the point of view of an outsider looking in, and wanted to develop an experience for the public resembling his own experience as a watcher and observer of a world outside his own. This place is a suspended metaphorical zone, existing between the lines of the male patriarchal reality of our world, where different female lives cross and interact. To create a lieu for this happening, Hernandez enlisted the help of female visual artist Zdravka Ivandija Kirigin to create the garden by designing a scenography which provides the setting for this happening, a mini universe that the performers inhabit and manipulate. For the soundscape Hernandez worked with Bojan Gagic to create an installation of sound which offers a sonic landscape in which we can feel the presence of a world outside and at the same time the resonance of this somewhat mystical place. This sound landscape is periodically pierced by layers of music from Bach’s Art of the Fugue further establishing this experience of the intersection of two world’s and realities, continually shifting the experience of the viewer as a result. In the garden we witness a kind of ritual of women’s work that is intriguing and captivating and more so because we view from the point of view of a stranger, a traveller without a map, a visitor who doesn’t speak the language but is entranced by the goings-on he encounters there.


www.zagrebackiplesniansambl.hr
  Prikaži više Prikaži manje

82 dolazaka
Podijeli događaj:    
Mjesto održavanja:

Slični događaji

© 2017 CDK d.o.o.