Naslovna  >  Sveučilište u Zagrebu  >  Okrugli stol: Ljudska prava - istina i obmane medija i društva
 
Naslovna  >  Sveučilište...  >  Okrugli stol...

Okrugli stol: Ljudska prava - istina i obmane medija i društva

15.12.2016.
18:30
 Sveučilište u Zagrebu

Human Rights Slam je projekt namijenjen edukaciji, promociji i zaštiti ljudskih prava. Sastoji se od dva dijela. Prvi obuhvaća predavanja, radionice i raspravu, a drugi okrugli stol.

Na projektu koji smo održali 25. i 26. studenog ove godine, govorili smo o filozofsko - povijesnoj osnovi donošenja Opće deklaracije o ljudskim pravima kao i međunarodnopravnoj zaštiti ljudskih prava. Naknadno, obrađivali smo pravo na život, pravo na brak i zabranu diskriminacije u okviru Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Sudionici projekta su na radionicama imali priliku rješavati hipotetske slučajeve primjenjujući Europsku konvenciju i načela donošenja odluka pri Europskom sudu za ljudska prava.

Projekt zaključujemo okruglim stolom naziva „Ljudska prava - istina i obmane u medijima i društvu“ koji će se održati 15.12. u 18:30 u Auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg Maršala Tita 14.
Sudionici okruglog stola su:
dipl.iur. Ljubica Matijević Vrsaljko, koordinatorica Radne skupine za izradu prijedloga novog Obiteljskog zakona,
dr.sc. Igor Peternel, potpredsjednik Hrvatski helsinški odbor,
Dan Đaković, mag. phil, Služba za ljudska prava - Ured gradonačelnika Grada ... Zagreba.
i
Kristijan Sedak, mag. comm, doktorand FFZG.

Okrugli stol će moderirati Mateja Čop, članica Svjetskog saveza mladih Hrvatska.

Uz iznošenje zaključaka s održanih radionica, kroz raspravu pravnih, filozofskih i medijskih stručnjaka analizirat ćemo prikaz ljudskih prava u medijima.

U kontekstu relevantnih međunarodnih dokumenata cilj okruglog stola je iznijeti stručne, objektivne i znanstvene činjenice vezane za pravo na život, pravo na brak i slobodu govora, odnosno govora mržnje. Također, želimo prikazati kako medijski izvještaji često pronose informacije o ljudskim pravima koja su iskrivljeno tumačena. Konačno, cilj je pronaći odgovore postoji li i kakav je utjecaj nestručnih tumačenja ljudskih prava u medijima na javno mnijenje i društvo u cjelini.
  Prikaži više Prikaži manje

88 dolazaka
Podijeli događaj:    
Mjesto održavanja:

Slični događaji

© 2017 CDK d.o.o.