Naslovna  >  Drugi: Odsjek za muzikologiju  >  Lana Paćuka: Počeci razvoja klavirske minijature u BiH
 
Naslovna  >  Drugi: Odsje...  >  Lana Paćuka:...

Lana Paćuka: Počeci razvoja klavirske minijature u BiH

12.04.2017.
18:00
 Drugi: Odsjek za muzikologiju

Počeci razvoja klavirske minijature u Bosni i Hercegovini (1878-1918)


Muzički život zapadnoevropskog tipa u Bosni i Hercegovini počinje se razvijati tokom perioda Austro-Ugarske okupacije (1878–1981) i to u okrilju građanskog miljea. U procesu inkorporiranja novopristiglih utjecaja u sfere muzičkog života, značajna uloga pripala je klaviru – instrumentu koji postaje vjesnikom novih muzičkih tokova, a potom i njihov glavni nositelj. Postavši dijelom muzičke svakodnevnice, ali i glavnim uporištem izgradnje infrastrukture muzičkog života, klavir biva prepoznat kao neizostavan akter svih salonskih zabava te javnih koncerata. Sveprisutnost klavira u muzičkom životu bila je evidentna i kroz one segmente muzičkog života, koji su se odnosili na stvaralačku djelatnost prvih bosanskohercegovačkih kompozitora čiji su opusi bili posvećeni upravo klaviru, odnosno klavirskoj minijaturi. Stoga je priča o počecima razvoja klavirske minijature ujedno i priča o prvim primjerima kompozitorske prakse u Bosni i Hercegovini, čiji su pioniri bili Milena Mrazović Preindlsberger, Aleksandar Bosiljevac, Julius Fučik, František Matejovskỳ, Julius Gyula Major te Ljubomir Bajac.

dr. sc. Lana Paćuka diplomirala ... je (2006.) i magistrirala (2010.) muzikologiju na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Godine 2014. obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Muzički život u Sarajevu u periodu Austro-Ugarske uprave pod mentorstvom prof. dr. Ivana Čavlovića. U akademskoj godini 2005./2006. vršila je dužnost demonstratora pri Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu. Radni odnos zasnovala je februaru 2007. u svojstvu asistenta za Oblast muzikologija pri Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju te kao saradnica Instituta za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu. U junu 2010. imenovana je za višeg asistenta, a od 2015. djeluje u svojstvu docenta za oblast Muzikologija pri Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Godine 2014. imenovana je za glavnu i odgovornu urednicu Časopisa za muzičku kulturu Muzika, jedinog indeksiranog muzikološkog časopisa u BiH. Od 2016. obnaša dužnost prodekanice za koncertnu djelatnost Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Naučne radove izlagala je na simpozijima u organizaciji Muzikološkog društva FBiH, IMS-a (International Musicological Society) i ICTM-a (International Council for Traditional Music) u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Austriji i Mađarskoj. Radove je objavljivala u svim značajnim publikacijama u zemlji i regiji, dok se na međunarodnom planu ističu čanci o eminentnim protagonistima muzičkog života BiH pisani za Grove Music Online (Oxford University Press USA). Član je RILM-ovog, kao i ICTM-ovog komiteta za Bosni i Hercegovinu.

Predavanje u organizaciji Hrvatskog muzikološkog društva i Odsjeka za muzikologiju Muzičke akademije u Zagrebu održat će se u srijedu, 12. travnja 2017. u 18 sati u zbornici (I.kat).
  Prikaži više Prikaži manje

Podijeli događaj:    
Mjesto održavanja:

Slični događaji

© 2017 CDK d.o.o.