Naslovna  >  Put kreativne samospoznaje - art-terapija, psihoterapija, umjetnost  >  Dvogodišnja Edukacija Primjene Integrativne Art-Terapije U Psihoterapiji I
 
Naslovna  >  Put kreativn...  >  Dvogodišnja...

Dvogodišnja Edukacija Primjene Integrativne Art-Terapije U Psihoterapiji I

22.09.2018.
10:00
-
23.09.2018.
18:00

Edukacija kroz iskustvene radionice o primjeni različitih modaliteta rada i kreativnih tehnika kroz psihoteraijski pristup u radu sa klijentima

Centar za osobni rast i razvoj kreativnih potencijala
Put kreativne samospoznaje
2017/2018 Pula / Zagreb
Autorica i voditeljica programa: Ana Božac uz sudjelovanje stručnih predavača

Što je integrativna art-terapija?
Integrativna art-psihoterapija je dubinska psihoterapija bazirana na psihodinamskim, egzistencijalnim i humanističkim pravcima koja u svom radu koristi kreativne medije kao osnovni element komunikacije u trijadnom odnosu klijenta, slike (pokreta, rada) i terapeuta, te zahtjeva stručnost i iskustvo iskustvo terapeuta, poznavanje osobnih psiholoških procesa, te poznavanje tehnika, materijala sa kojima radi, i kreativnih procesa. Integrativna art-terapija je multidisciplinarni pristup koji obuhvaća tehnike i procese mnogih filozofija, psihoterapijskih pravaca, likovne, glazbene, plesne, dramske terapije, i mnogih drugih, pozitivno je orijentirana, te pretpostavlja široko polje primjene.

O edukaciji:
Ova edukacija objedinjuje osnovne tehnike različitih škola kreativnih terapija i psihoterapijskih utjecaja ... kako bi pružila praktičan širokokutni alat u radu sa različitim spektrom klijenata, uvijek potičući jačanje unutarnjih i kreativnih potencijala svake osobe, istovremeno otvarajući horizonte polaznicima (terapeutima) za daljnji profesionalni rad i osobni razvoj. Zbog opsežnosti art-psihoterapije, ova dvogodišnja edukacija ne pruža kompletna znanja i iskustva potrebita za zvanje art-psihoterapeuta, već nudi alate različitih kreativnih terapija i multimodalni pristup koji se može primijeniti u radu sa klijentima. Program obuhvaća multimodalni koncept art-terapije, upoznavanje sa različitim tehnikama i modalitetima rada, učenje teorijskih postavki, koncepata, principa i procesa art-terapije, grupnih procesa, te potencijala kreativnosti i umjetnosti kroz osobno iskustvo što će polaznici moći primjenjivati u sklopu svojih bazičnih profesija.
Program se sastoji od 2 stupnja i sadržajno pokriva glavna područja iz art- terapije: likovnost, modeliranje u glini i 3-d tehnike, tijelo, ples i pokret, glazbu, dramu, transpersonalni i konstelacijski aspekt u art-terapiji, kroz 4 glavne metode: teorijsku podlogu, tehnike i metode rada te načine primjene. Prvi stupanj sastoji se od 10 modula i usmjeren je na osobno iskustvo različitih tehnika i pristupa art-terapiji, pri čemu se upoznaju vlastiti procesi i osnovni principi rada u različitim modalitetima art-terapije.
Drugi stupanj sastoji se od 10 modula i usmjeren je na rad sa klijentima, učenje osnovnih pravila grupnih procesa, postavljanja setinga, uloge art-terapeuta, analize procesa i produkta, i rada u različitim kliničkim setinzima kroz superviziju, rad s klijentima i vođenje radionica unutar edukacije. Drugi stupanj sadrži i dvije iskustvene radionice.

Moduli:
1.stupanj :
1. Uvod u art-terapiju, osnovni koncepti rada; Gestaltistički pristup
2. Važnost tijela u AT, neurološka podloga, sensory awareness, bioenergetika*
3. Proces rada usmjeren na emocije, art-terapijski proces i osnovni principi u likovnoj AT
4. Terapeutska svojstva gline i modeliranje
5. Seminari relevantnih teorija vezanih uz AT
6. Uporaba elemenata dramske terapije u AT
7. Uporaba elemenata plesne terapije i pokreta u AT*
8. Upotreba glazbe u AT*
9. Duhovnost u AT - elementi transpersonalne terapije*
10. Feedback

2. Stupanj:
1. Strukturiranje seanse, uloga artterapeuta, grupni procesi; terapijski procesi u integrativnoj psihoterapiji (multimodalni pristup)*
2. Analiza kreativnog procesa i produkta,dijagnostika crteža, značenje i razvoj crteža (likovne tehnike)*
3. Art-terapija sa odraslima u primjeni u različitim kontekstima rada: psihosomatika, traume, promjena raspoloženja…(multimodalni pristup)
4. Iskustvena radionica: Rad sa snovima, rituali (multimodalni pristup)
5. Seminar: produbljivanje područja interesa svakog polaznika
6. Art-terapija sa djecom u primjeni u različitim kontekstima rada (multimodalni pristup)
7. Iskustvena radionica: Fraktali: dijagnostički i korektivni crtež, Eko art-terapija
8. Supervizija
9. Vođenje radionica (modalitet rada po izboru)
10. Zaokruživanje rada i feedback
*Gostvovanje stručnog predavača

Način rada:
S obzirom da je edukacija namijenjena širokom spektru stručnjaka iz različitih područja te da je integrativna art-terapija široko primjenjiva i interdisciplinarna u svojoj osnovi, edukacijski pristup je individualiziran. Polaznici će biti poticani na razvoj specifičnih interesa unutar područja art terapije, u skladu s osobnom bazičnom edukacijom i područjem rada u kojem rade, te na integraciji različitih tehnika i multimodalnom pristupu.
Na početku radionice, biti će vrijeme za „uvodni krug“ i osobne potrebe polaznika. Članovi grupe će tokom cijele radionice imati prilike podijeliti svoje profesionalne uspjehe, kao i pitanja koja su im se pojavila. Drugi dio radionice obuhvaćat će teoretska predavanja. Treći najopsežniji dio bit će posvećen iskustvenim vježbama, terapijskim demonstracijama, diskusiji. Zadnji dio radionice biti će posvećen „završnom krugu“ kako bi se zaokružio proces radionice te dala povratna informacija vezano za radionicu. Edukacija će se održavati kroz 10 modula po godini. Moduli će se održavati vikendima (datumi prema dogovoru sa grupom). Jedan vikend u mjesecu. Radna satnica je subota i nedjelja 10,00-18,00. Radna satnica se eventualno može pomaknuti ranije radi povratka kući polaznika koji dolaze iz drugih mjesta ( interni dogovor grupe).

Obveze polaznika:
Uz aktivno prisustvo na satovima edukacije, polaznici su dužni tijekom edukacije: · Održati 2 seminara ( po jedan na svakoj godini) · Upustiti se u rad s klijentima tijekom 2 stupnja · Voditi vlastiti art-dnevnik (vođenje art-dnevnika odnosi se na osobne refleksije i uočene promjene u kreativnom izražavanju i psihičkim obrascima, praćene likovnon ekspresijom osjećaja, doživljala... Vođenje dnevnika je intimno i ne traži se na uvid) · Prakticirati redovito umjetničko izražavanje kod kuće ili u studiju tzv. Studio art ( na temelju ovih slika na kraju edukacije može se prema internom dogovoru održati završna izložba), preporuča se (ali ne i zahtjeva) uključenje u plesne radionice ili teatar. · Osobna individualna artpsihoterapija u iznosu od min 50 sati kod art-psihoterapeuta (likovnog ili plesnog) obavezna za one polaznike koji nisu već završili neku psihoterapijsku edukaciju i nemaju iza sebe minimalno 100 sati osobne psihoterapije. Za one polaznike koji imaju iza sebe 100 sati individualne psihoterapije i završenu psihoterapijsku edukaciju preporuča se 30 sati individualne ili grupne art-psihoterapije .
Satnica edukacije: Ukupno edukacija iznosi 770 sati + satnica osobne art-terapije:
· 320 sati predavanja i iskustvenih radionica za 2 stupnja ( 16 školskih sati po vikendu) · 300 sati umjetničkog izražavanja kod kuće · 100 sati rada sa klijentima · 40 sati za pisanje seminara i istraživanja · 10 sati konzultacija (mejlom, skypeom) sa voditeljicom izvan edukacije · + 50/30 sati individualne/grupne art-terapije.

O certifikatu i bodovanju:
Na kraju edukacije (2. Stupnja) polaznici dobivaju certifikat na kojem će biti istaknut broj odslušanih sati i program edukacije. Certifikat će biti izdan od Centra za osobni rast i razvoj kreativnih potencijala, a potpisuje ga voditeljica Ana Božac. Certifikatom polaznici ne bivaju art-psihoterapeuti, već mogu koristiti tehnike art-terapije unutar područja kojim se bave, drugim riječima ovaj program služi za proširivanje spektra upotrebe različitih tehnika, znanja i vještina u savjetodavnom i psihoterapijskom radu sa klijentima. Edukacija je prijavljena psihološkoj komori te će polaznici dobiti bodove prema Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja nakon završetka edukacije. Polaznici koji nisu psiholozi, također mogu nakon završetka edukacije prijaviti edukaciju svojim nadležnim komorama i za istu biti bodovani.

Uvjeti za upis:
· Završen fakultet društveno-humanističkog ili zdravstvenog smjera: pedagozi, psiholozi, couchevi, psihoterapeuti, socijalni pedagozi, rehabilitatori, logopedi, socijalni radnici, učitelji, odgajatelji, liječnici, umjetnici, defektolozi, socijalni radnici i odgajatelji… U edukaciji mogu iznimno sudjelovati osobe koje nemaju kvalifikaciju iz ovih područja, što će biti individualno procijenjeno. · Osnovna teoretska znanja iz razvojne psihologije, kliničke psihologije, psihologije ličnosti, psihoterapije, etike…Ukoliko polaznici nisu obrazovani u tom području, preporuča se tijekom edukacije dodatno studiranje literature iz navedenih područja. · Minimalno 24 godine. · Minimalno jednogodišnje iskustvo u radu s djecom ili odraslima. · Poznavanje engleskog jezika dovoljno za praćenje edukacije i proučavanje literature · Prihvaćanje etičkog kodeksa: Polaznici trebaju prihvatiti i pridržavati se principa rada prema Savezu psihoterapijskih udruga Hrvatske .
Polaznici ne trebaju imati umjetnički talent, ni predznanje iz umjetničkih tehnika, jer će imati priliku i obvezu tijekom edukacije upustiti se u kreativne procese.
Kreativni materijal na edukativnim radionicama je osiguran. O eventualnim specifičnim zahtjevima pojedinih modula u svezi odijevanja i potrebnih materijala, polaznici će biti na vrijeme obaviješteni.

Vrijeme i mjesto održavanja edukacije:
Edukacija će se održati i krenuti sa rada po formiranju grupe. Minimalni broj članova 8 – 12. Planirani početak je na jesen 2017.g.
Edukacija će se održavati svaki 3 ili 4 vikend u mjesecu, točni datumi dogovorit će se unutar grupe. Edukacija će se održavati na više lokacija ovisno o modulu, tehničkim zahtjevima i broju polaznika. O točnim lokacijama, polaznici će na vrijeme biti obaviješteni.

Način prijave:
Poslati kratko motivacijsko pismo i životopis na ana.bozac@gmail.com
Za sve dodatne informacije info na www.anabozac.com/edukacija/
telefon 0915176701

Ugovor:
Na početku edukacije, polaznici će dobiti ugovor koji će potpisati s Centrom za osobni rast i razvoj kreativnih potencijala. Ugovor će definirati formalne uvjete za pohađanje edukacije. Sastavni dio ugovora biti će raspored radionica za tu godinu.

Otkazivanje:
Ukoliko prijavljeni odustane od edukacije 45 dana prije početka edukacije, vraća se 90% od uplaćenog iznosa. Ukoliko prijavljeni sudionik odustane od edukacije u manje od 45 dana do edukacije, ne vraća se uplaćeni iznos. Ukoliko organizator otkaže edukaciju iz bilo kojih razloga, vraća se 100% uplaćenog novca. Informiranje o otkazivanju od strane organizatora biti će javljeno putem emaila te web stranice organizatora najkasnije 2 tjedna prije početka edukacije.

Cijena edukacije:
Mogućnosti plaćanja u cijelosti i ratama: Cijena po modulu je 1250 kn. Ukoliko se unaprijed uplati cijeli stupanj ( 10 modula) iznos je 11 000 kn, ukoliko se edukacija uplati u cijelosti (20 modula), iznos je 20 000 kn. Mogućnost uplaćivanja na račun Centra ili u gotovini na dan radionice. Ukoliko polaznici nisu u mogućnosti prisustvovati radionici, radionica svejedno treba biti plaćena kako bi mogli nastaviti edukaciju. Ista se nadoknađuje pisanim zadaćama prema programu i odradom radionice na sljedećoj edukacijskoj godini ukoliko bude mjesta. Potpisivanjem ugovora s Centrom polaznici se obvezuju pohađati oba dva stupnja. Centar u suradnji s voditeljima ima pravo ne dozvoliti nastavak edukacije na sljedeću edukacijsku godinu ukoliko polaznik nije savladao sve propisano programom.

O VODITELJICI: Ana Božac profesorica je psihologije (Filozofski fakultet u Rijeci), educirala se za gestalt psihoterapeuta (Zagrebu pri Njemačkom IGW Institutu iz Würzburga) i voditelja sistemskih konstelacija. Magistrirala master art-terapija: likovna terapija, glazbena terapija, terapija kroz ples i pokret, te dramska terapija na postdiplomskom studiju u Rimu, Universita Roma 3.
Iskustvo psihološkog kliničkog i grupnog rada stekla je kroz rad u Psihijatrijskoj bolnici Rab i u Psihijatrijskoj bolnici za odrasle, djecu i mladež u Zagrebu, te kao stručni suradnik raznih udruga (art-terapija s djecom, mladima i odraslima). Aktualno je voditeljica Centra za osobni rast i razvoj kreativnih potencijala u Istri. Vodi niz različitih autorskih art-terapijskih radionica za žene, te raznih kreativnih i psiholoških radionica za djecu i odrasle, individualnu psihotearpiju, te duže i kraće art-terapijske intenzive ( retreat programe), sudjeluje u raznim aktivnostima i edukacijama, koautor je priručnika preventivnog programa za djecu za stručne suradnike u osnovnim školama (projekt Ljubav u pokretu). Autorica i voditeljica programa multimodalnog pristupa integrativne art-terapije. U svom radu usmjerena je na holistički pristup čovjeku, kroz integraciju znanja i mudrosti raznih psihotearapijskih pravaca, umjetnosti, kreativnosti, psihologije, rada na tijelu, i duhovnosti. U svom radu naglašava važnost povratka prirodi (vanjskoj i unutarnjoj), osluškivanju i praćenju prirodnog ritma čovjeka. Rad se temelji na upoznavanju vlastitih unutarnjih procesa i njihova izražavanja kroz kreativne medije, te otkrivanja vlastite kreativnosti, pozitivnih resursa, autentičnosti čovjeka, osvještavanja unutarnjih potreba, blokada, unutarnjih sabotera, te na svjesnom preuzimanju odgovornosti za sebe i svoje osjećanje, osnaživanjem kroz suočavanje sa svakodnevnim i traumatičnim izazovima i zahtjevima koji se percipiraju kao mogućnost učenja, napretka i osobnog rasta.
Osim psihoterapijom i art-terapijom posvećena je i umjetničkom izražavanju i stvaranju. Bavi se slikanjem, skulpturama, izradom ogledala i namještaja, mozaika, oslikavanjem prozora i murala, kreiranjem odjeće…Održala je nekoliko samostalnih i veći broj skupnih izložbi, njezini radovi u više su navrata nagrađivani.

PREDAVAČI GOSTI:

Conny Petö Đeneš, transpersonalna psihoterapeutkinja, hipnoterapeutkinja i terapeutkinja prirodne i kvantne medicine
Predavanje: Teme iz transpersonalne psihoterapije
Voditeljica i osnivačica Centra Zdravlja Harmonija, koordinator podružnice Atlas Therapy u Istri, voditeljica i utemeljiteljica Holistic Cures projekta za Ayurvedu, diplomirala je transpersonalnu psihologiju sa seksologijom, specijalizirala hipnoterapiju sa transpersonalnim NLP-om (neuro-lingvističkim programiranjem), educirala se za transakcijsku analizu TA101 (metoda psihoterapije) i razne metode prirodne i kvantne medicine (homeopatija, ayurveda, biorezonanca, aromaterapija, theta healing, atlas terapija ijyotish). Radi sa klijentima individualno i grupno, održava predavanja, radionice i terapeutsko-umjetnički ples za žene svih uzrasta te piše kao kolumnistkinja o zdravlju za portal www.parentium.com.
Izdala knjigu Dharma, karma i mokša.
Više o Conny i njezinom radu na: www.nebeska-harmonija.hr

Sandra Karabaić, prof. socijalni pedagog, psihoterapeut
Predavanja:1. Elementi terapije pokretom i plesom
2. Elementi terapijskog procesa iz integrativne psihoterapije

Diplomirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003 g. Iskustvo i praksu stekla je radeći s djecom s teškoćama u razvoju, adolescentima s poremećajima u ponašanju i duševnim problemima u Domu za odgoj djece i mladih, vrtiću te školi u Psihijatrijskoj bolnici.
Potreba za dubljim razumijevanjem sebe odvela ju je na desetogodišnju edukaciju Integrativne psihoterapije koju je zaokružila Europskim certifikatom (2013.). Završila je i jednogodišnji trening iz (5Ritmova) Terapije pokretom kod Andree Juhan u Švicarskoj (2009.) i dvogodišnje obrazovanje iz Psihoterapije pokretom i plesom, čiji su nositelji i predavači članovi Europske udruge terapeuta pokretom i plesom (EADMT). Prije toga ima više od deset godina plesne prakse na radionicama 5 Ritmova, u Europi i USA. Ples je njena strast i duboko vjeruje u povezanost uma i tijela.
Aktualno vodi psihoterapiju i niz radionica radionica i grupa plesne psihoterapije u Hrvatskoj i Sloveniji. Surađuje s talijanskim glazbenikom Alexom Croce, koji svira udaraljke iz cijelog svijeta na radionicama u Rijeci, a koje prerastaju u internacionalne.
U neprekidnoj sam individualnoj i grupnoj superviziji. Članica mnogih strukovnih udruga, hrvatskih i europskih.
Više o Sandri i njezinom radu na: http://psihoterapija-rijeka.com/ i www.movementherapy5r.com.hr/

Ana Katušić,dr.sc. prof. rehabilitator
Predavanje: Elementi Glazbene terapije

Predsjednica Hrvatske udruge muzikoterapeuta, voditeljica edukacije muzikoterapije pri Hrvatskoj udruzi muzikoterapeuta
Više o Ani i njezinom radu na: www.muzikoterapeuti.hr/

Jasenka Korlević, psihoterapeut
Prezentacija TRE vježbi

Psihoterapeut sa ECP ( European Certificate of Psychotherapy), TRE provider. Radi u Privatnoj spec.ambulanti dr.med. Slavica Ezgeta i KLA Poreč kao psihoterapeut. Član je SPUH-a ( Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske ) i EAP-a ( European Association for Psychotherapy ). Profesionalni interesi: rad s pojedincima, grupama, parovima i obiteljima, poslovno savjetovanje, business coaching.

Martina Kosec, prof. likovne kulture
Predavanje o Fraktalima (dijagnostički i korektivni crtež)

Rođena je 1973. u Zagrebu. Završila je Srednju školu za primijenjenu umjetnost i dizajn (grafički odjel) i srednju glazbenu školu „Pavla Markovca“ (solo pjevanje). Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti, pedagoški smjer – grafika u klasi prof. Dubravke Babić.
Od studenskih dana, osim umjetnosti i odgoja putem umjetnosti, zanimaju je i područja alternativne pedagogije, duhovnosti i art-terapije. Sudionica je brojnih radionica kojima je sadržaj umjetnost, pedagogija i duhovnost. Također se bavi i pisanjem i izdavanjem knjiga. Autorica je knjige „Na krilima mističnog putnika“ i udžbenika i priručnika za likovnu kulturu od 5. – 8. razreda.
Trenutno radi kao profesor likovne kulture u osnovnoj školi i kao direktorica i voditeljica radionica u vlastotoj firmi PUNI POTENCIJAL. Suosnivačica je i članica je udruge OPA u kojoj putem radionica za djecu i odrasle aktivno radi na promicanju vizualne kulture.
S metodom crtanja fraktalnih crteža upoznala se u Litvi 2011. godine kada je sudjelovala na radionicama koje je vodila Brigita Paulauskienė, a od 2014. do danas metodu crtanja uči izravno od autorice metode Tanzilije Polujahtove. U sklopu vlastite firme vodi radionice za djecu i odrasle i prenosi znanje o metodi crtanja fraktalnih crteža.
Više o Martini i njezinom radu na: www.puni-potencijal.hr/
  Prikaži više Prikaži manje

23 dolazaka
Podijeli događaj:    
Mjesto održavanja:

Slični događaji

© 2017 CDK d.o.o.