cdk

Prva tvrtka u Hrvatskoj usko specijalizirana
za poslovno - pravno - računovodstvenu podršku
ljudima iz umjetnosti, kulture i medija.

O NAMA

Tvrtka Centralna dimenzija kulture d.o.o. bavi se poslovnim uslugama u kulturi, umjetnosti i medijima od 1998. godine. Svojim brižnim, temeljitim i osobnim pristupom nudi sigurnost, opuštenost i omogućuje svojim klijentima da se bezbrižno posvete onome što vole i što najbolje rade.

Orijentirani smo na slobodne i samostalne umjetnike, umjetničke organizacije, neprofitne organizacije, udruge, ustanove i tvrtke koji djeluju na području kulture. Pružamo potpunu potporu poslovanju prilagođavajući svoje usluge poslovnim potrebama klijenata. Osim toga, svojim klijentima pružamo usluge savjetovanja o autorsko-pravnim pitanjima, poslovno i porezno savjetovanje, kompletno računovodstvo i knjigovodstvo, te konzalting za povrat poreza i cjelokupno financijsko poslovanje.

USLUGE

Autorsko pravna podrška

Svojim klijentima pružamo autorsko-pravno savjetovanje, poslovno savjetovanje, porezno savjetovanje te računovodstveno savjetovanje i internu reviziju.

Kompletno računovodstvo

Naš tim specijaliziran je za umjetnike koji ostvaruju inozemni dohodak, samostalne umjetničke djelatnosti, udruge i umjetničke organizacije, tvrtke d.o.o., j.d.o.o. i ostale. Pružamo kompletne računovodstvene i knjigovodstvene usluge u umjetnosti, kulturi i medijima.

Poslovno-porezno savjetovanje

Odgovaramo na pitanja: kako ću ostvariti porezne uštede, kada se trebam prijaviti u PDV, što s honorarom izvan Hrvatske te kada se prijaviti u RPO?

FACEBOOK OBJAVE

CDK

Centralna dimenzija kulture

Pravi računovođa je visoko obrazovani stručnjak ekonomskih znanosti smjera računovodstvo i financije. Odlično poznaje sve propise i zakone koji se odnose na njegovo područje rada te ih zna primijeniti s maksimalnim učinkom isplativosti. On planira, analizira i vodi vaše financijsko poslovanje uz pronalaženje optimalnih poreznih modela. Savjetuje vas kako unaprijediti poslovanje da osigurate maksimum financijske koristi te vas pravovremeno upozorava na eventualne opasnosti, nepravilnosti i propuste. Računovođa ažurno prati vaše poslovanje i u svakom trenutku zna kakvo vam je stanje, kako trenutno poslujete i zna pravovremeno prepoznati bit problema. Upravo je on taj koji zaključuje vaše financijsko poslovanje na kraju poslovne godine, sastavlja financijska izvješća, bilancu, račun dobiti i gubitka te bilješke.
Utrošeno vrijeme na angažmanu oko vašeg poslovanja uz visoko stručno znanje i konstantnu edukaciju razlikuju cijenu usluga računovođe od knjigovođe. Međutim, svaka vrijednost uložena u dobrog računovođu ili računovodstveni servis je itekako dugoročno isplativa investicija koja se u međuvremenu višestruko vraća i sama sebe isplaćuje.
Zato, svaka ozbiljnija tvrtka, obrt ili knjigovodstveni servis koji pružaju financijske usluge, trebali bi imati najmanje jednog zaposlenog pravog računovođu da bi mogli pružati računovodstvene usluge.
Dobro promislite prije nego odlučite kome ćete povjeriti svoje poslovanje!

CDK

Centralna dimenzija kulture

Koja je prednost obavljanja samostalne djelatnosti?
Kada primate honorare po odbitku (vaš poslodavac od bruto iznosa vašeg honorara u vaše ime uplaćuje doprinose, porez i prirez direktno u proračun, a neto iznos eventualno uvećan za PDV ako ste upisani u Registar PDV-a, isplaćuje na vaš žiro-račun), tada često poslodavac, da li zbog neznanja ili nesigurnosti, ne zna kako definirati posao za koji vas je angažirao pa ne primjenjuje obračun umjetničkog honorara nego umjesto toga obračunava autorski honorar. Time nije napravio nikakvu pogrešku prema Zakonu, ali je vas zakinuo - dobili ste manji iznos neto honorara. U takvom slučaju više ne možete naknadno primijeniti pravo na neoporezivi iznos primitka za umjetničko djelo u visini 25% i tako ste izgubili značajan dio svoje zarade.
Isto tako ako primate honorare po odbitku, ne možete prodavati svoja djela ili usluge direktno fizičkim osobama ili putem svog „web shop-a“. Da ne spominjemo gubitke ako primate honorare iz inozemstva.
Dakle, upisom u RPO (Registar poreznih obveznika po osnovu obavljanja samostalne djelatnosti) stekli ste pravo da možete svoju djelatnost obavljati ravnopravno kao i svaka druga pravna osoba. To prvo podrazumijeva da svoj dohodak utvrđujete putem poslovnih knjiga, što znači da za svaki primitak ispostavljate račun bez obzira da li poslovali s domaćim ili stranim partnerima, fizičkim ili pravnim osobama, iz svoje sobe, studija, ateljea ili preko interneta, te da primate bruto iznos na svoj žiro račun, a porez i prirez plaćate na osnovicu koja predstavlja razliku između svih vaših primitaka i svih vaših troškova. Naravno, i imate pravo na umanjenje primitka za 25% neoporezivog dijela na ime umjetničkog djela temeljem kumulativne potvrde vaše strukovne udruge na kraju poslovne godine.
Da bi sve to bilo pravilno obrađeno i da iz svega toga iskoristite najviše još vam je samo potreban prvorazredni računovođa!

CDK

Centralna dimenzija kulture

Samostalna djelatnost umjetnik, novinar, arhitekta ili sl., registrira se na vrlo jednostavan način i ne podrazumijeva nikakve dodatne troškove prilikom same registracije. Dovoljno je ispuniti obrazac RPO koji možete skinuti i s internetskih stranica porezne uprave i popunjenoga podnijeti nadležnoj poreznoj upravi prema adresi iz važeće osobne iskaznice. Radi određivanja visine minimalnog iznosa obveznih doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, kao i zbog dobivanja matičnog broja državnog zavoda za statistiku, potrebno je da ste član barem jedne strukovne udruge uz koju ćete vezati svoju osnovnu djelatnost. Ako se radi o umjetničkoj udruzi koju priznaje Ministarstvo kulture, što možete provjeriti na internetskim stranicama Ministarstva kulture, tada ćete ostvarivati i pravo na 25% neoporezivog iznosa umjetničkog primitka za svaki primljeni bruto honorar po osnovu te djelatnosti. Ako samostalnu djelatnost registrirate uz obavljanje posla u stalnom radnom odnosu, onda i za vas vrijede ista pravila, osim što nećete plaćati mjesečni iznos obveznih doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, budući da to već plaćate iz radnog odnosa, nego ćete prilikom podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak dobiti i izračun razlike za uplatu obveznih doprinosa.
Samostalnu djelatnost možete odjaviti u bilo kojem trenutku bez naknadnih troškova, s obvezom da podmirite sve svoje obveze nastale za vrijeme obavljanja samostalne djelatnosti. Odjava samostalne djelatnosti provodi se temeljem istog obrasca RPO koji podnašate pripadajućoj ispostavi porezne uprave.

CDK

Centralna dimenzija kulture

Ako ste umjetnik, kulturni djelatnik ili kreativac koji prima honorare po odbitku, to znači da vaš poslodavac od bruto iznosa vašeg honorara u vaše ime uplaćuje doprinose, porez i prirez direktno u proračun, a neto iznos (eventualno uvećan za PDV ako ste upisani u Registar PDV-a) isplaćuje na vaš žiro-račun.
Na kraju poslovne godine, kada Porezna uprava izračuna vašu godišnju poreznu osnovicu, često se ostvari neki povrat dijela tako uplaćenog poreza. Međutim, to nije novonastala vrijednost, nego to je dio od vašeg bruto honorara. Dakle novac koji ste već zaradili, ali je privremeno bio beskamatno na raspolaganju proračuna i sad vam se vraća kao „povrat više uplaćenog poreza“. Ponekad se dogodi i iznenađenje! Da li zbog drugih dohodaka ili neispravno uplaćenih obveza vašeg poslodavca pa po Rješenju Porezne uprave neplanirano morate nadoplatiti razliku poreza i prireza. U svakom slučaju ako ne primate simbolične iznose honorara, to nije najbolji način kako da ostvarujete svoj godišnji dohodak. Dodatni nedostatak takvog načina poslovanja je što tako možete surađivati isključivo s pravnim osobama (tvrtke, ustanove, obrti, državna i gradska uprava, …), ali ne i s fizičkim osobama.
Bilo da honorare primate kao isključivo jedini primitak ili ste uz to i u nekom radnom odnosu, postoji mogućnost da primate honorare u bruto iznosu i da sami utječete na iznos poreza i prireza koje ćete plaćati. U takvim okolnostima vaš godišnji dohodak je u većini slučajeva značajno veći, a i cijelo vrijeme raspolažete s bruto iznosom na svom žiro-računu. Ako već imate registrirani d.o.o. ili umjetničku organizaciju, još uvijek niste riješili kvalitetno vaš osobni primitak. Za to je potrebno da prijavite obavljanje samostalne djelatnosti.

KONTAKT

Slovenska 8, 10000 Zagreb

01 390 99 00

01 390 99 01

099 390 99 00

UPIT

Minimalno 5 znakovaMinimalno 10 znakova

*Polja označena zvjezdicom su obavezna